1.Các phương thức giao nhận:

a. Chính sách vận chuyển gần

Công ty sẽ miễn phí vận chuyển nội thành Tp. Hồ Chí Minh với những đơn hàng có giá trị trên 15 triệu đồng.

Phí vận chuyển công ty sẽ báo trước cho khách hàng.

b. Chính sách vận chuyển xa

CTY miễn phí vận chuyển từ kho hàng ra nhà xe với hóa đơn trên 15 triệu đồng. Công Ty sẽ giao hàng ra ngoài bến xe gửi theo nhà xe khách hàng chỉ định hoặc Công ty sẽ liên hệ với nhà xe, sau đó nhà xe sẽ chở hàng đến cho khách hàng, phí xe sẽ do khách hàng chi trả.

2.Thời gian giao nhận:

– Sau khi bên kinh doanh và khách hàng xác nhận đơn hàng và phương thức thanh toán. CTy sẽ tiến hành giao hàng.

– CTY sẽ thông báo trước cho khách hàng về thời gian vận chuyển:

  • Đối với hàng có sẵn: công ty sẽ giao hàng ngay khi xác nhận đơn hàng.
  • Đối với hàng không có sẵn: công ty sẽ thông báo trước về ngày chính xác có thể vận chuyển hàng.

3. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng, CTY sẽ gọi điện thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy đơn hàng nếu muốn.

Danh Mục Sản Phẩm